Lityum İyon Akü Nedir?

Lityum İyon Akü Nedir?

Lityum iyon akü, lityum iyonlarının deşarj sırasında negatif elektrottan pozitif elektrota ve şarj olurken geri hareket ettiği, yeniden şarj edilebilir akü türleri ailesidir. Lityum iyon akü ağırlıktan tasarruf sağlar ve daha uzun süre dayanır.
Lityum iyon, günümüzde kullanılan en popüler şarj edilebilir pil kimyasıdır. Lityum iyon, cep telefonlarımız ve elektrikli araçlarımız gibi her gün kullandığımız cihazlarda da güç sağlar.

Elektrokimyasal hücredeki lityum bileşikleri temel oluşturur. Lityum iyon akü farklı tiplerde gelir. Negatif ve pozitif elektrottaki reaktif maddeler ile elektrolitin içerdiği lityum iyonları arasında bir ayrım yapılır. Lityum iyon aküler çok yüksek özgül enerjiye sahiptir. Ancak, derin deşarj ve aşırı şarja olumsuz tepki verirler ve uygun koruyucu mekanizmalara ihtiyaç duyarlar.

Kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler . Süper spor otomobillerde bir iyileştirme çözümü olarak, ağırlık optimizasyonu için de kullanılırlar .

  • Avantajlar: Düşük kendi kendine deşarj, çok yüksek güç tüketimi , çok yüksek döngü kararlılığı, yüksek enerji yoğunluğu, düşük ağırlık
  • Dezavantajlar: Çok pahalı